Mercury lanserar nya diseselmotorer

Mercury lanserar nya diseselmotorer
 Aug 02, 2018
M
e
r
cu
r
y
M
a
r
in
e
a
v
t
ä
ck
e
r
n
y
se
r
i
e
d
i
e
se
l
m
o
t
o
r
e
r
so
m
r
b
ä
t
t
r
a
r
e
ff
ek
t
i
v
it
e
t
e
n
in
o
m
in
t
e
r
v
a
l
l
e
t
2
30
2
70
h
k
S
Y
D
N
E
Y
(
2
a
u
gu
s
t
i
2
0
1
8
)
Mercury Marine, det världsledande företaget inom marin framdrivning
och marin teknik, lanserade idag vid båtmässan i Sydney ett nytt sortiment
av 3,0
-liters dieselmotorer
för drev, inombordare och vattenjet. De finns i storlekarna 230 hk och 270 hk. De
ssa nya motorer
har
konstruerats, utvecklats och testats under tre års tid och de kommer att va
ra ledande i sin klass
avseende flera olika egenskaper: acceleration, tillförlitlighet, enkel
installation och enkelt underhåll,
samt dämpning av buller, vibration och kärvhet.
”Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder ett produktutbud som de kan använda fö
r att
tillfredsställa marknadens behov av dieselkraft i dessa viktiga häs
tkraftskategorier”, sade Kris Neff,
Mercury Marine, vice president för global kategorihantering och strategisk planeri
ng. ”Det finns ett
aktivt segment av båtmarknaden som behöver våra dieselmotorers vridmoment vid lå
ga varvtal och
deras extrema hållbarhet. Dessa nya motorer förstärker vårt redan klassleda
nde utbud av
framdrivningssystem med diesel”.
Detta nya utbud av motorer är en fortsättning på Mercurys utveckling av dieselkra