BMM störst på Linder 2017 !

BMM störst på Linder 2017 !
 Jan 15, 2018

2017 var ett bra försäljningsår på många sätt.

Vi ökade även Linderbåtarnas försäljningsvolym med några procent från redan höga nivåer och det gjorde att vi blev största återförsäljaren även 2017.

Det var framförallt 460 Arkip och 440 Fishing som stod för ansenliga volymhöjningar under året.