Feb 23, 2016
Besöksantalet steg med cirka 4400 personer  från 2015 till 2016...positivt !